Vänner I En Hopplös Situation…( Dire Straits Och Metallica) // Kao

FRED I VÄRLDEN, TACK.

FRIHET FRÅN FÖRTRYCK

FRID I SJÄLEN

Annonser

SCHIZOTYP personlighetsstörning.Ovanlig, Men Den Finns….Vill Du Veta Mer? (Del 7)Läs här // Kao

 MARSHA, SOM JAG CITERAR HÄR , SKRIVER:

(citat:) ”Personer med schizotyp personlighetsstörning saknar förmågan till socialt och mellanmänskligt samspel. De klarar inte av nära relationer och känner obehag i sociala situationer. En person med denna störning uppfattas av omgivningen som udda och tillbakadragen och med ett väldigt underligt beteende.

De lider dessutom av förvrängningar gällande perception och tänkande, vilket liknar de kognitiva störningar som är kännetecknande för schizofreni (mer). Det är därför som personer med schizotyp personlighetsstörning löper större risk att utveckla schizofreni.

På grund av att symptomen för schizotyp personlighetsstörning och schizofreni överlappar klassificeras denna personlighetsstörning under schizofreni i ICD-10 (mer).

Schizotyp personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med borderline personlighetsstörning (mer).

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver schizotyp personlighetsstörning som ett genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva eller perceptuella förvrängningar samt akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:

  • har hänsyftningsidéer (dock inte av vanföreställningskaraktär)
  • har underliga föreställningar eller magiskt tänkande som påverkar beteendet och som inte stämmer med gällande uppfattningar och normer i personens sociokulturella omgivning (är t ex vidskeplig, tror på klärvoajans, telepati eller ett ”sjätte sinne”; hos barn och ungdomar bisarra fantasier eller fixa idéer)
  • har ovanliga perceptuella upplevelser, inkluderat kroppsillusioner
  • talar och tänker besynnerligt (t ex vagt, omständligt, metaforiskt, sirligt eller stereotypt)
  • är misstänksam eller har paranoida tankar
  • uttrycker inadekvata eller begränsade affekter
  • ter sig udda, excentrisk eller besynnerlig i uppträdande eller yttre framtoning
  • saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
  • känner stark social ångest som inte avtar vid närmare bekantskap och som är kopplad till paranoid rädsla snarare än till negativ självbild

Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni (mer), förstämningssyndrom med psykotiska drag (mer), någon annan psykossjukdom eller en genomgripande utvecklingsstörning (mer).) slut citat)

GOOGLA FÖR ATT FÅ VETA MER, om du vill.

————————–

Har träffat ett fåtal schizotypa personer, inga problem för mej. De har inte visat någon aggressivitet men skulle kunna klä sej i balettkjol, gummistövlar och boxhandskar utan att själva fatta att det ser underligt ut i andras ögon.

Jag tycker det går att prata med en sån person, utan större problem. Men de ligger ofta på gränsen till schizofreni och  psykoser,. Men DE ÄR INTE schizofrena, vilket är en sjukdom. Inte en störning.

————————–

Vi måste alla se folk för hur de är. Alla kan inte vara ”normala” enligt den norm  som samhället, och vi i det, ställt upp. Glöm aldrig det.

Har Han Mördat Och Styckat Eva? (Läs Varför Jag Tror Det) // Kao

Nu misstänker man att universitetslektorn, som sitter häktad för mord på EVA har en allvarlig psykisk störning. Efter en  s.k Liten Sinnesundersökning  misstänker man det (se länken till artikeln nedan).

Det skulle inte förvåna mej ett dugg om de vid En Stor  Sinnesundersökning kommer fram till att han har en NARCISSISTISK PERSONLIGHETSSTÖRNING med EMPATISTÖRNING,( även kallad psykopat), vilket kan vara lätt att dölja om man har en sådan ställning på arbetsplatsen och i det sociala livet som han har. Men en icke-kriminell psykopat kan oftast dölja sin läggning för omgivningen, tills något kränker hans ego riktigt ordentligt.. 

Det förklarar i så fall hur listigt han gått till väga för att få Eva att försvinna, samt alla spår,  och hur han orkade med att stycka henne och agera så iskallt.

Får väl se om han över huvud taget är mördaren (det mesta pekar ju på det) och en stor sinnesundersökning kommer att ge svar på om han har den störning jag tror – hur perfekt han än uppför sej, hur mycket han än nekar till brottet. Hur många vänner han än har.

Läs vad jag skrivit tidigare om narcissistisk personlighetsstörning så kommer du förstå varför jag tror det är så. När jag för ett par år sedan var på föreläsning på rättspsyk, fick jag lära mej ett och annat.

Men, som sagt : han är inte dömd ännu……

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8565903.ab

Schizoid Personlighetsstörning (Del 6) (Kluster A) //Kao

Den här störningen är inte alls så vanlig, men den förekommer oftare  hos män än kvinnor.

De med schizoid personlighetsstörning undviker så ofta de kan alla typer av sociala situationer och har  ett mycket litet register av känslouttryck, miner etc och  är likgiltiga inför även andra människors känslomässiga yttringar och  uttryck.

De  förerdrar att  inte vara med folk och gör hellre saker på egen hand. Detta  att de är ointresserade av andra personer leder ofta  till att de heller inte är  intresserade av sexuella relationer och fysisk närhet. De lider oftast inte av sin störning och söker därför sällan hjälp.

Det är viktigt att man ser skillnaden mellan Schizoid personlighetsstörning och schizotyp personlighetsstörning (som jag ska beskriva i nästa inlägg), för det är INTE samma sak. Inte heller ska man blanda ihop dessa störningar med schizofreni, som är en psykisk sjukdom. Inte en störning..

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

I boken DSM-IV  som jag beskrivit tidigare och som är ett ”diagnostiskt instrument”, för ett ev. fastställande av personlighetsstörningar och används av alla behandlare av personlighetsstörningar så beskrivs schizoid personlighetsstörning så här::

”Ett genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra. Störningen visar sig i  flera olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar minst fyra av följande uttryck för att kallas  Schizoid p-störning::

1) varken önskar eller uppskattar nära relationer, inte ens inom den egna familjen

2) väljer nästan alltid aktiviteter på egen hand

3) har ytterst lite, om ens något, intresse av sexuell gemenskap

4) Tycker sällan att någongting i tillvaron är särskilt roligt

5)  Har inga  nära vänner eller andra personliga kontakter förutom den närmsta familjen

6) verkar vara likgiltig för både  beröm och kritik

7)  visar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller s.k ”flacka affekter (inte reagerar varken starkt eller motsatsen )   på vad som händer  runt omkring dem. Som likgiltiga.

——————————

För att en person skall kunna diagnostiseras med schizoid personlighetsstörning får dessa symtom inte bara ses (likna)  schizofreni , förstämningssyndrom (nedstämdhet) med psykotiska inslag  eller  någon annan psykossjukdom. Inte heller  liknas vid  en genomgripande utvecklingsstörning  av annat slag och beror INTE heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk (kroppslig)  sjukdom eller skada som t.ex efter en skallskada pga olycka eller annat liknande. Även om man kan tycka de beter sej ungefär likadant, så är den ”inre” skillnaden väsentlig mellan dessa .

‘Det diagnostiska instrumentet’, boken  ”DSM IV (4)” hjälper den som ska sätta diagnosen att skilja på detta, samt övriga journalanteckningar som personen eventuellt har och om  h*n varit utsatt för fysiska skador, främst neurologiska, för att skilja dessa 2 åt och det är av största vikt för hur behandlingen ska läggas upp.

————————-

Vill du veta mer om behandling och möjlighet till  att få ett bättre liv för en person med schizoiid p-störning, genom t.ex KBT, DBT, Psykoterapi och liknande kan du googla på ”Schizoid personlighetsstörning, behandling”.

Problemet här är mest att personen inte känner sej särskilt annorlunda utan bara vill vara ifred i största allmänhet och ibland är det bättre att låta h*n vara som h*n är. Personen kan arbeta  men helst på ett ensamjobb, helstb  utan sociala kontakter, vilket annars skulle bli oerhört torftigt för arbetskamraten……

Observera att psykiska störningar och psykiska sjukdomar och psykoser inte alls är samma sak, ligger inte under sjukdomsribban. En person med en personlighetsstörning fattar mycket väl vad man säger, vad man frågar. Men de kanske inte svarar på samma sätt som andra personer gör. Som man kanske förväntar sej och det är störningen som är ”boven i dramat”.

Hur Kan Bildt Få Vara Utrikesminister? // Kao

Att Carl Bildt får sitta som utrikesminister, trots allt han gjort är ofattbart. Han är eftersökt för ”medhjälp till folkmord” i Kongo / Kinshasa sen sin tid som styrelseordförande i Lundin Oil ända fram till 2007, då folk fördrevs från sina hem så att Lundin Oil skulle få marken att borra efter olja på.

Han kan omöjligt vara ovetande att flera  tusen människor mördades, flera hundra tusen fördrevs från sina hem, då de vägrade att flytta. Samma sak i Sudan, där bolaget också med en skurkaktig regerings goda minne tvångsförflyttat folk från sina hem och sin mark, deras liv och levebröd. Med minst sagt tvivelaktiga metoder, men han tycks stå över lagen som de flesta med mycket pengar och makt gör…
..
Den mannen sitter alltså , med blod på sina händer, som vår utrikesminister!!!. En  farlig man som genom sin position och skickliga advokater och sin vanliga retorik, kommer undan. Än så länge. Men även där kommer den Gudomliga Rättvisan ge honom det straff han förtjänar. Förr eller senare.

Då ska vi heller inte glömma det han gjorde i Bosnien – eller vägrade se. Samt det som händer här hemma med  t.ex NATO-övningar i Norrland, utan folkets mandat. NATO-slickning  utan att svenska folkets godkännande gällande en så allvarlig sak.

Strategin från både honom, Reinfeldt och andra Alliansare är numera total TYSTNAD, då de blir ansatta av frågor från journalister och i TV-program…..

Till Dej Som Är Historieintresserad – "Krigsmyter" (LÄNK) //Kao

Jag har hittills  fått 7 mycket intressanta delar av Per-Anders, som jobbar på SMB = Svenska Militärhistoriska Biblioteket.
 
Det är gratis att få mail från honom och han blir mycket glad över respons. Det är inte alls för långa tradiga texter – det är kort och koncist.
 
Det är mycket som inte står rätt till i vår historieundervisning i skolan. Det har jag fattat nu….särskilt om ANDRA VÄRLDSKRIGET.
 
Vissa saker är förskönade, andra är förvrängda av det vi fått veta. Men P-A arbetar där och har tillgång till SANNINGEN.
 
 

Solidaritet (ur NO = Nusvensk Ordlista) av Carsten Palmaer, AB:s ledarsida 9/2-11 // Kao

Tja, vad är solidaritet? Vi flesta vet väl det, ett stort antal människor är t.o.m solidariska (utom ex.jag, enligt en viss bloggare). Man ska läsa detta med glimten i ögat (SÄRSKILT DEN SISTA MARKERADE DELEN AV INLÄGGET…det hoppas jag alla fattar…..

Citat:

”SOLIDARITET, -en, -er, av latinets SOLIDUS : hel, odelad, ostyckad. Under 70-talet ett starkt varumärke, senare försvagat till förmån för begrepp som marknadsmässighet och entreprenörsanda. Idag har ordet minst 3 olika betydelser:

1)  Namnet på ett näringsställe, beläget nära Stureplan i Stockholm, enligt en hemsida ”en nattklubb av internationell standard där färgskalan går i syndigt rött eller dekadent svart.”.

2) En polsk fackförening som för 30 år sedan möttes med stor respekt i svenska media, men numera, sedan den yppat kritik mot svenska företags verksamheter  i Polen, inte tillåtits kommunicera med Dagens Nyheters läsare ens via betalda annonser….

3) Att i egenskap som del av en grupp verka  hänsynsfullt, utan egenintresse för denna grupps bästa (Wikipedia) ; (känsla av) gemenskap , i samhörighet med, i lojalitet, i sammanhållning (SAOB).

—————————-

I 2000-talets början ansågs varje användande av ordet solidaritet ofelbart leda till förtryck och massmord. I samband med finanskrisen har ordet fått en ny renässans.

Enligt en samstämmig press behöver vi idag den lågavlönade städerskans solidaritet med aktieägaren, väljarnas solidaritet med de politiska partierna, de fattiga ländernas solidaritet med de rika ländernas, tv-tittarnas solidaritet med programutbudet, kundernas solidaritet med detaljhandlarna, förortsungdomens solidaritet med polisen, skattebetalarnas solidaritet med bankerna, europee’ernas solidaritet med euron och allas vår solidaritet med de svenska  flickor och pojkar som  försvarar vårt oberoende i Afghanistan.” ( Slut citat)

                                                                             GENIALT!  🙂