Antisocial Personlighetsstörning / psykopati – (Håll Dej Undan Från Dem)// Kao

Personer med antisocial personlighetsstörning visar oftast mycket lite hänsyn till andra människor. De har bristande impulskontroll vilket kan leda till att de skadar personer i sin omgivning. Personer med denna störning har svårt att planera sina handlingar och agera förutseende. De saknar både skuldkänslor och förståelse för sociala och samhälleliga normer. Antisocial personlighetsstörning är mer vanligt förekommande hos män än hos kvinnor.

Faktorer som delvis kan predicera antisocial personlighetsstörning är bland annat antisocialt beteende hos fadern, allkoholmissbruk hos föräldrarna, avbruten utbildning, separation från en förälder och att personen blivit utsatt för misshandel av sina föräldrar.

I DSM-IV görs en stark koppling mellan brottslighet och antisocial personlighetsstörning. Det är viktigt att påpeka att inte alla brottsligar är antisocialt personlighetsstörda.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver antisocial personlighetsstörning som ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkning av andras rättigheter som varat sedan 15-årsåldern. Mönstret tar sig minst tre av följande uttryck:

 • är oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar
 • har ett bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögner, bruk av falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes eller personlig vinnings skull
 • är impulsiv eller oförmögen att planera
 • är irritabel och agressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller misshandel
 • nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet
 • är ständigt ansvarslös, vilket visar sig i en oförmåga att etablera arbetsförhållanden eller att uppfylla ekonomiska åligganden
 • visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller bestulit någon

Det finns MYCKET mer att skriva om detta, men jag nöjer mej så länge med det jag skrivit / Kopierat.

11 svar till “Antisocial Personlighetsstörning / psykopati – (Håll Dej Undan Från Dem)// Kao

 1. Visst finns det massor att skriva i detta ämne. Först och främst vill jag säga att diagnosen antisocial personlighetsstörning, APS, är en diagnos framtagen för att det inte förväntas att alla psykologer kan ställa en diagnos på karaktär, men däremot på beteende (alltså på vad personen gör och har gjort).
  APS är en tragisk diagnos så till vida att man kan få den utan att det egentligen handlar om en störning. En missbrukare kan till exempel uppvisa beteenden som påminner om en personlighetsstörning, men i själva verket är det beroendet som driver missbrukaren till svek, lögn, stöld, misshandel, bedrägeri osv.

  Psykopati är en mycket bättre term. En korrekt ställd psykopatidiagnos tar mycket mindre hänsyn till gärningar och fokuserar mera på själva karaktären, personligheten. Men helt fri från vad personen har gjort och gör eller inte har gjort och inte gör kan man nog aldrig bli om en diagnos ska stå på säker grund.

  Nedan talar jag bara om psykopater eftersom APS i mina ögon faktiskt inte finns. Lustigt nog är det psykopati som inte finns när man går till manualer! Ändå vet alla vad man menar med diagnosen.
  För mig är det alltså psykopati som finns, men inte APS! Som jag tolkar det sätter du likhetstecken mellan dessa diagnoser. Och jag bemöter ditt inlägg som om du talar om psykopati.

  Psykopaters ”bristande impulskontroll” är starkt överdriven. Det beror bland annat på att psykopater ALLTID spelar teater. De manipulerar med sitt ständiga rollspel. Och i detta rollspel ingår också plötsliga vredesutbrott, vilket lätt tas för brister i impulskontrollen när det i själva verket är ett fullt kontrollerat utbrott med en medveten och kalkylerad avsikt.
  En psykopat kan tyckas få plötsliga infall, men i själva verket är de alltid beredda på att göra någon vinst för egen del. De är därför ofta ständigt beredda på att ta för sig oavsett om det är lagligt eller brottsligt. Det kan tyckas som om impulskontrollen brister när en psykopat ser en bil med nycklarna i och tar denna och drar iväg. Men han griper bara tillfället i flykten. Han bryr sig inte om konsekvenserna och hejdas inte som vi andra av något samvete. Han har ju inget sådant.Ej heller känner han någon skuld eller skam. Det är ju inte hans fel att bilägaren var så dum att han inte låste bilen!
  Allt är andras fel enligt psykopaten!

  Psykopati anses vara mer vanligt bland män, men jag hävdar med bestämdhet att detta är fullständigt fel.
  Diagnos ställs nästan uteslutande på fängelsedömda. Det urvalet blir väldigt fel. Vissa brott leder oftare än andra till fängelse. Dit hör våldsbrott, våldtäkter, rån och stöld. Att åka fast för bedrägeri är inte lika lätt. Sådana brott är mer svårutredda och i vissa fall räknas de inte ens som brott.

  Män är mer våldsbenägna. När kvinnor utövar våld mot män gör offret mer sällan en anmälan än om det är en man som utövar våld mot en kvinna. I det första fallet är det också vanligare att polisen inte tar en anmälan på allvar. Och i slutändan frias kvinnor oftare än män av olika orsaker. Bland annat är beviskraven hårdare för att döma en kvinna.

  Psykopaters vanligaste brott är olika former av bedrägerier. På det området är kvinnor väl så gott rustade som män. Och kvinnliga psykopater utför regelmässigt bedrägerier som kan klassas som ”sol-och-vår”-brott. Det är ytterst sällan det leder till annat än att anmälaren får ett brev från polisen med texten ”brott kan ej styrkas”.

  Jag vill inte bli långrandig, men det här förklarar varför få kvinnliga psykopater döms till fängelse och utreds för psykopati. De får alltså aldrig någon diagnos. Är de så få bara för det? Knappast.

  Det är inte heller så att psykopater har svårt att planera sina handlingar. De gör vad de vill när tillfälle ges. Mycket de gör är inte planerat. Men det betyder inte att de inte kan planera. Tvärt om. De kan planera ett rån, ett inbrott eller en rymning in i minsta detalj i flera år om de vill. Men de måst känna sig motiverade. Och det mesta i vardagen är så tråkigt att den motiveringen saknas.Då försöker psykopaten ta genväg och det kan tolkas som bristande förmåga att planera.

  Generalfelet är att tolka psykopaters beteende utifrån hur vi själva beter oss. Men då har vi inte alls förstått psykopatens stränga logik! Och det är mycket få människor som förstår den logiken.

  Om det är psykopati du talar m då är denna mening väldigt fel: <em"Faktorer som delvis kan predicera antisocial personlighetsstörning är bland annat antisocialt beteende hos fadern, alkoholmissbruk hos föräldrarna, avbruten utbildning, separation från en förälder och att personen blivit utsatt för misshandel av sina föräldrar."

  Psykopati är medfött. Antisocialt beteende hos någon av föräldrarna ökar inte risken för psykopati, men om barnet har en psykopatisk personlighet så kommer den att bli antisocial och sannolikt ta efter förälderns brottsliga färdigheter. Om föräldern är tjuv så blir barnet också en tjuv. Och han åker fast förr eller senare. Om förälder istället har fiffelaffärer för sig kommer även barnet att bli en så kallad manschettförbrytare och kanske inte ens åker fast.

  Nästan alla psykopater klagar på dålig uppväxtmiljö. Men när man undersöker saken brukar det vara svårt att finna belägg för det. Tyvärr är det ofta så att man inte går till botten med dessa påståenden och därför råder det en vitt spridd missuppfattning även inom psykologskrået och litteraturen att det finns ett samband.
  Föräldrars missbruk bäddar alltså inte för psykopati.
  Däremot kan psykopatin ta sig sådan uttryck att psykopaten med sådan uppväxt kommer att ha en brottslig inriktning som polisen har en särskild förkärlek för att spana på och ingripa mot.

  Avbruten utbildning kan faktiskt vara ett tidigt tecken på psykopati och föräldrars separation kan vara följden av ett besvärligt barns personlighetsstörning.

  ”I DSM-IV görs en stark koppling mellan brottslighet och antisocial personlighetsstörning.” Sant. Och precis lika begåvat som att klura ut att det finns en stark koppling mellan sjöfart och vatten. 😉

  Nu tycktes jag nog väldigt kritisk mot ditt inlägg. Men du har gjort ett bra arbete och det är jätteviktigt att man sprider kunskap om psykopater. Tyvärr begår du några av de fel som nästan alla gör, inklusive många psykologer, och de felen bottnar bland annat i att vi tänker med hjärtat och förstår inte inte den logik som psykopaterna har och som ingen annan klangbotten har än ego.

  Ska man förstå en psykopat så ska man försöka tänka som de gör:
  allt är andras fel,
  allt har jag rätt till,
  det jag vill åt ska jag åt vad det än kostar,
  konsekvenser kommer inte nu och det som är sen har ännu inte hänt,
  det som har hänt har hänt och det ändras inte av att ångra sig,
  jag kan inte ha dåligt samvete för att jag har gjort en bra grej och någon som jag inte bryr mig om drabbades

  Och till sist det omvända känslolivet: det är njutningsfullt att se andra lida, särskilt om jag är orsaken!

  Fyttifan för psykopater!
  Tips, den bästa siten på svenska i ämnet: http://www.psykopati.se/

  Kram!
  /Skvitt

  • Tack för föreläsningen 😉

   Det finns trots allt en stor skillnad mellan APS och Narcissism ; en APS skulle aldrig kunna nå ‘toppen’, det är denne alltför impulsiv och ointresserad av. Tar för lång tid i anspråk. Allt genast, är deras paroll och empati saknas helt och hållet. För mer info om APS, kolla DSM 4 och beskrivningen av ‘Uppförandestörning’.

   Du anser ju (med vilket vetenskapligt stöd?) att APS inte existerar och att psykopati är en helt egen diagnos.

   Narcissisten, som ju också är empatibefriad, har helt andra ‘syften’ – det handlar om en dålig självkänsla och självförtroende i botten, som denna kompenserar med att bli så odräglig och opålitlig, och visar upp en fasad av starkt överdrivet självförtroende och grandiositet. Han/hon tror på det själv – tills åldern hos dessa personer börjar ta ut sin rätt och alla (ev.) vänner försvinner och de inte kan glänsa längre. Då hamnar många av dem i dystemi eller depression och mår skit. Verkligheten hinner ikapp dem. Men hos en APS händer det aldrig.

   Men så länge narcissisterna hålls under armarna av andra dito och kan puttas upp till toppen av sina gelikar, där de gör som mest skada för andra människor (typ vissa företagsledare och politiker), men som mest för t.ex avveckling av företag ; Då lever de upp. Ingen annan vill ta de besluten som en narcissist gör utan att tveka, med ett pennstreck och utan minsta känsla för följderna kan vederbörande låta en hel bygd dö pga arbetslösheter och konkurser.

   Det skulle aldrig fungera med en ‘APS’. Efetrsom deras ‘allt genast’, omedelbar behovstillfredsställelse vad det än vara månde, gör att de håller sej till s.k vanlig kriminalitet. Typ rån, mord etc.

   Kram
   Kao

   • Javisst. Men det finns, som du vet, hos fler störningar än ASP och Narc. T.ex kan vissa borderline (men borderline är ett väldigt brett spektra av plågor för den enskilde) och psykopati kan inte klassificeras som en följd av detta. När det gäller Aspergers är det samma sak.

    Kao

   • Ja då så. ASP är en typisk klassisk psykopat. Har du läst om ‘Uppförandestörning’ i DSM 4? I Sverige får man ju inte sätta diagnosen ASP eller Psykopati på en person under 18 år, eftersom ju tonåringar kan uppvisa såna tendenser mellan varven för att sedan växa in i sej själv och sin roll. Men visst kan man se vissa tendenser hos dessa barn redan tidigt : anlagsda bränder upprepade gånger, grymhet mot djur etc etc.

    Kram/Kao

 2. Ping: Lite lättsamt på en lördag | skvitts

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s