NITTIO Knivhugg!!! // Kao

Nittio (!!!) knivhugg fick min kusindotter för ca 12 år sen, av sitt psykoex.  Hon var 23 år vid tillfället, och det hemska minnet sitter kvar hos oss alla i familjerna.

Mannen var arg för att lilla J  ville göra slut… Deras gemensamma 4-åriga son såg allt som hände.  Idag är han ca 17 år och det går inte bra för honom…ändå har han fått all hjälp som någon kunde begära.

24 års fängelse fick gärningsmannen (livstid i Norge) och han har hela tiden krävt att få träffa sonen – vilet han lyckligtvis inte har fått göra. J:s föräldrar har vårdnaden om pojken.

Detta var det värsta brott Norge hade upplevt efter 2a världskriget, och innan Utöya-massakern,  för att det var så fruktansvärt grymt.

Idag är det dags för oss i familjen att  återigen hedra J:s minne.

42 svar till “NITTIO Knivhugg!!! // Kao

 1. Det låter som ett vansinnesdåd begånget av en psykotisk person, inte en psykopat som jag antar att du menar med ”psyko”.
  Enda skälet till att jag tror att jag kan ha fel är påföljden som ju borde ha blivit rättspsykiatrisk vård om jag hade rätt.

  Under alla omständigheter så är det mycket tragiskt.

  Kram!
  /Skvitt

  • Det var en fruktansvärd tid och jag mår fortfarande jättedåligt, då jag tänker tillbaks på det. Jag hade känt J sen hon var liten.

  • …dock hade han isolerat J från omvärlden och gjort allt annat en psykopat brukar göra mot sina offer…och min kusin med fru förstod i ett tidgt skede att den mannen var livsfarlig, om han trissades. Så var det också.

   • Ja, han blev klassad som det om jag inte minns fel. Detta var inte första gången han gav sej på kvinnor. Men första mordet.

    Kram
    Kao

   • I vart fall var han inte psykotisk kan vi väl konstatera och det hade varit märkligt om en psykos fick fängelse. Man kan tänka sig alternativa diagnoser, men en gravt överförfriskad psykopati är mycket troligt.

    Kram!
    /Skvitt

   • Det tror jag också. Hans CV var inget vidare.
    Psykopater låser gärna kvinnor med et barn. Han får bättre kontroll då. Knappast för att han gillar barn…

    Kram
    Kao

   • Låser, javisst. Och för kontrollens skull. Och de isolerar socialt sina offer från deras tidigare umgänge. Allt för kontrollens skull. Det är sådana som kan strida i domstolar i decennier, som jag var inne på tidigare. DÅ kan de vara hur uthålliga som helst.

    Kram!
    /Skvitt

   • Har stött på såna som nämndeman i Tingsrätten och har, oftast för döva öron, försökt förklara för de andra under överläggningarna, hur en psykopat fungerar. Ofta för döva öron. De övriga ser vad de ser och ytterst få kan se spelet under ytan.

    Kram
    Kao

   • När man lyssnar på en psykopat ska man blunda och höra på orden. Tittar man på dem duperas man av deras gester och mimik.
    När man bara lyssnar märker man att det de säger inte hänger samman!

    Träffade du någonsin på någon i rättssalarna som visste om detta grundläggande knep?

    Kram!
    /Skvitt

   • Nej, inte alls. Alla blev ju duperade, helt betagna av den ‘trevliga’ personen och domar föll ofta till psykopatens fördel. En sån är mästare på förklädnad. Det är ju det de lever på.

    Kao

   • Det var precis det svaret jag hade förväntat mig!

    Ingen kunskap om psykopati finns bland dem som oftast ser psykopaterna trots att det ju är där, i rättsväsendet, som psykopater är så himla vanliga, alltså i domstolarna.

    Man tror ju att de bara sitter i svarandebänken, men fan så fel det är.

    De sitter lika ofta som målsägare, men då är det oftast fråga om kvinnopsykopater!
    De nyttjar rättsväsendet som villiga vapendragare som gör psykopaterna en drängtjänst utan att ha minsta susning om att de hjälper till att begå brott.

    Det är det som GOGILOL beskriver i sin blogg (http://gogilol.blogs.se/).
    Han namnger sin psykopats (Nemia Pekki) alla vapendragare dessutom (Kriminalinspektören Kay Kälveberg, åklagaren Elisabeth Trouvé, åklagare Katarina Vingård och domaren Kjell Nilsson, vilket jag tycker är helt rätt. Sköter de inte sitt jobb så ska de inte skonas med att få vara anonyma tycker jag.

    Jag har läst hela bloggen och den skakade om mig. Det var då jag började intressera mig för psykopati. Då insåg jag att rättsväsendet är kaputt!

    Det är en ren rättsskandal att kunskapen på detta område inom rättsväsendet är helt noll!

    Kram!
    /Skvitt

   • Jaha, det är den bloggen. Hmmm.
    —–
    När jag satt ting försökte jag få till stånd en kurs i ämnet psykopati för oss nämndemän, men dessa ville hellre besöka ett värdelöst ungdomshem på vischan.
    😦

    Kram
    Kao

   • …ja, jag har läst GOGIGOLs blogg förut och även kommenterat där. Men det känns inte riktigt friskt för mej. Varför lägga ned så mycket kraft och energi på en person som inte direkt gjort ebn själv illa? Han verkar ju helt uppfylld av den där kvinnan N och verkar mer och mer som en rättshaverist, som inte kan hålla sej från att dessutom uttala nedsättande kränkande ord till åklagare etc. Ju mer jag läser desto mer tveksam blir jag till hela den där historien.

   • Det är klaret jag ser det! Men som jag skriver i min kommentar på din sida: Målet är rätt, men metoderna är verkningslösa. Han får i stället allt kastat tillbaks i ansiktet och HAN blir den stora skurken i domstolarnas ögon.

    Dessutom är inte Tingsrätten rätt väg att gå här: Han måste processa mot kvinnan! Och om han förlorar kan det stå honom mycket dyrt ekonomiskt. Risken är mycket stor att han förlorar.

    Kao

   • Han anmälde henne men inga anmälningar godtogs! Känn på den du!

    Enligt Gogilol gjorde han minst fem anmälningar med samma nedslående resultat. Det var då han fick för sig att misstänka att hon knullar poliser. Han anser det vara högst rimligt både mot bakgrund av att hon är psykopat och för att hon är prostituerad.

    Jag finner slutsatsen ganska rimlig, men jag vet ju inte hur det verkligen ser ut.

    Han har också anmält hennes hallick för olaga hot utan att polisen har gjort något åt saken.
    Man kan ju undra!

    Kram!
    /Skvitt

   • Det är bara ett antagande, men inte så otroligt att hon kan ha snärjt både poliser och jusrister med sex – och därmed har en hållhake på dem.

    Men hur ska G kunna bevisa detta? Det går inte.

    Kram
    Kao

   • Sant! Det påstår han inte heller, men misstänker. Åklagarna var dock kvinnor och sannolikt inte intresserade av hennes sexuella tjänster.

    Hur det ar med rådmannen är ju en annan femma.

    /Skvitt

   • Rådmännen verkar mest besvärade av
    nämndemännen – som ju är lekmän. Oj, vad de kan bli sura om man är skiljaktig i ett mål! Men deras reaktioner struntade jag i. Måste ju följa min egen övertygelse, inte rådmannens. Han/hon ska läsa lagrummet ifråga för oss. Inte tala om för oss hur vi ska döma.
    🙂

    Kram
    Kao

   • Uthållighet:

    SOM SCHACK

    Psykopaten
    ser allt som ett spel, som måste vinnas, alltid!

    Man kan likna en psykopat med en schackdator.
    En sådan räknar snabbt igenom varje möjligt drag och motdrag, kanske i tre led. Varje utfall får en poängsättning och sedan väljer datorn det drag, som i slutändan är mest gynnsamt.
    Finns det två nästan likvärdiga drag, men ett av dem är blott en promille bättre poängmässigt, väljs det draget.

    Det är på detta sätt psykopaten förhåller sig gentemot andra, i alla situationer, i varje ögonblick, i kontakten med varje människa.
    Och om psykopaten kalkylerar fel, lär den sig av misstaget och gör inte om det.

    En schackdator
    har de vanligaste spelöppningarna inprogrammerade.
    Sådant som kallas schackspelets stigar. Det underlättar för datorn att analysera.
    Psykopaten har sina väl beprövade stigar att vandra på.
    Stigar du inte ser. Inte ens funderar på.

    Du har också dina stigar.

    De leder åt ett helt annat håll.

    Dina stigar leder till samförstånd och vänskap.

    De leder till framgång för fler än dig själv.
    De leder till framgång och bättre förutsättningar för både dig och den du samarbetar med.

    Dessa stigar har mänskligheten trampat upp
    genom historiens gång i kraft av social varelse. Och det är dessa stigar som även gör människor till sociala varelser.

    Psykopatens stigar är hennes egna.
    De leder till egen framgång och vinst, men alltid på någon annans bekostnad.
    Det är stigar helt separerade från den sociala människans stigar.
    De är den antisociales egotrippade stigar, som går över andra människors krossade liv.

    De går över lik.

    De tjänar bara en enda persons syfte.
    De tjänar bara psykopatens syften.
    Det är antisociala stigar.

    Att umgås med en psykopat betyder att du alltid är en motståndare.
    Du är den psykopaten spelar mot.
    Och ditt sätt att förhålla dig gentemot psykopaten, är av en helt annan art än psykopatens schackdatorliknande beteende gentemot dig och alla vi andra.

    Du syftar till att i samarbete uppnå gemensamma mål.
    Du vill samarbeta.
    Du är mänsklig.
    Du tar känslomässiga hänsyn och du kan ge avkall på egna behov för det gemensammas bästa. I umgänget med någon annan
    syftar du till att ni båda skall få det bättre.

    Och detta vet psykopaten,
    och för att du är sådan, föraktar psykopaten dig.

    Att inte endast tänka på sig själv
    är något som psykopaten föraktar.

    Var och en som inte endast tänker på sig själv
    upplevs som svag
    och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas,
    eftersom i psykopatens värld har den oegennyttige bett om att utnyttjas!

    I psykopatens värld kan det alltså inte vara fel att utnyttja sådana personer.
    De ber ju om det!

    Och skrupler, det vet inte psykopaten vad det är för något!

    Vi spelar alltså helt olika spel.
    Du är mer eller mindre altruistisk, medan psykopaten är ensidigt egennyttig.
    Det spelet förlorar du alltid.

    Om vi fortsätter liknelsen med schackdatorn,
    så är schackdatorn liksom psykopaten helt befriad från känsloliv.Den är programmerad för att vinna, men kan av en skicklig spelare besegras.
    Ty vi spelar samma spel.

    En vuxen som spelar mot ett barn, kan göra ett mindre fördelaktigt drag, för att barnet skall bibehålla intresset för spelet och inte tappa sugen om den erfarne ständigt vinner. Det är mänskligt.Så gör vi människor ständigt i våra relationer och i vårt umgänge.
    Så gör aldrig en dator och inte heller en psykopat.
    Den uppför sig lika hänsynslöst som just en schackdator, men därmed upphör all likhet mellan en schackdator och en psykopat.

    Medan schackdatorn alltid håller sig till reglerna, kan psykopaten plötsligt strunta i dem och ”flytta pjäserna” på ogiltigt sätt.

    Psykopaten kan fuska.
    Psykopaten kan
    utan minsta självförebråelse ”flytta löparen som om den var en springare”.

    Psykopaten kan utan bekymmer påstå
    att tornet är en dam,
    fast ni bägge vet att så inte är fallet.

    Psykopaten bryr sig inte om realiteterna. Hon bekymrar sig inte
    för att du tycker hon är en ”djävla falskspelare”,
    för psykopaten har bestämt sig för att vinna
    även om det innebär att bryta mot regler och hamna i vanrykte.

    Hon intresserar sig inte för omgivningens inställning om henne som varande en falskspelare, ohederlig och samvetslös.

    Med en sådan motspelare kan du bara förlora.
    Och när du har insett detta, då slutar du spela med henne. Du vill inte ha med henne att göra mera, och det upplever psykopaten som att hon ändå vann spelet!

    Med fusk, javisst,
    men att fuska är enligt psykopaten
    ”ett av spelets regler”!

    Alltså vann hon!

    Nu är ju livet mer komplicerat och mer flerdimensionellt än ett schackparti.
    I livet har psykopaten ännu större möjligheter att dribbla med överenskommelser och alla andra regler. En regel, till och med en lag, är ju till syvende og sist en överenskommelse.

    När psykopaten har vunnit sitt ”schackparti” och du står där med lång näsa och undrar hur allt detta egentligen kunde ske, lämnar hon dig och jagar ett nytt offer.

    Om du inte ger dig, utan tar tag i psykopaten, för att denne skall gottgöra dig för de skador hon har åsamkat dig, är psykopaten genast med på noterna.
    Psykopaten ser det som en helt ny match och en helt ny utmaning och
    med en helt ny vinst i sikte!

    Ett nytt spel kan börja!
    Du själv ser det självklart som något annat, nämligen att återställa rättvisan. Därför att du har en känsla för att rättvisa skall råda. Du har en känsla för fair play.
    Det vet också psykopaten och spelar spelet mot dig igen utan skrupler eller samvete.
    Utan ånger eller självförebråelser.
    Utan att hålla sig till andra regler än de som passar för ögonblicket.

    Därför förlorar du även match nummer två!
    Och psykopaten har vunnit igen!
    På fusk, men ”det tillhör ju spelets regler”! Just så tycker psykopaten! Och flabbar dig rakt i ansiktet.

    Påverkan
    Datorn talar inte om för dig vilka drag du skall göra. Alla drag du gör är dina egna beslut.
    Du ser ställningen, gör dina bedömningar och kalkyler och flyttar sedan en pjäs dit du vill, utan att datorn påverkat dig.

    Den sänder inga signaler in i ditt nervsystem, som du inte observerar, men påverkas av så att du gör de drag datorn vill. Datorn har ingen som helst kommunikation med dig, varken visuellt, verbalt eller utsätter dig för välbehagskänslor när du gör som den vill eller obehagskänslor när du motarbetar datorns försök att vinna.

    Så fungerar inte umgänget med en psykopat.

    Hon påverkar dig på ett sofistikerat sätt.

    Hon påverkar dig, så att du fattar beslut, som du tror är dina egna beslut därför att du är omedveten om att du blivit påverkad.

    Saxat ur GOGILOL http://gogilol.blogs.se/2007/01/19/som_schack~1579740/

    Kram!
    /Skvitt

   • Mycket smart att jämföra med schackspel och ‘vilka stigar vi väljer’ – och vilka psykopaten väljer ;-). Det blir nu mycket lättare för offren och andra att förstå.

    Psykopatens ständiga kalkylerande efter fördelar och övertag blir väldigt tydligt här. Man kan också jämföra med ett rovdjurs beteende ibland: De fångar offret, slickar på det och njuter av fångsten: Sen hugger de!

    Vill inte förringa djuren genom att jämföra dem med psykopater, men se det som ett sätt för mej att få bilden i min hjärna. Jag har ju varit med själv, som du ju vet.

    Kram
    Kao

   • Vi ska inte förmänskliga djuren. Men om liknelsen tillåts så är katten en psykopat. Det är ju inte husse och matte som har katt utan det är katten som har husse och matte.
    Katten bestämmer allt.
    Klappa katten!, men den går sin väg när den är nöjd. Och är den inte nöjd med maten så går den hem till någon annan. Är den mätt så dödar den en mus likväl, men bara för skoj skull. Och den leker med sitt offer innan den dödar det. Fortfarande bara för skoj skull.

    Katten är en psykopat, om vi nu ska förmänskliga den, vill säga. Och precis som en psykopat kan den om den så vill spela upp en go sida, men rovdjuret finns inom den i alla fall:

    Katten gör det den njuter av, det gör även psykopaten.

    Kram!
    /Skvitt

   • Så sant. Har haft katt, så jag vet. De kan bli väldigt – vad vi ser det som – nonchalanta? De byter hellre ägare än bostad 🙂

    Nej, vi ska absolut inte förmänskliga djuren. De är rovdjur och har inget val. En katt har t.ex en väldigt kort tarm och kan därför inte tillgodogöra sej grönsaker. Den måste ha kött för att må bra.

    Kram
    Kao

   • I och med att huskatten inte är ett flockdjur i grunden så har den detta beteendet. Den är solitär, inte social och just därför liknar den psykopater.

    Psykopater är inte heller sociala utan istället helt solitära. Så det är lättare att förstå dem om man ser dem som katter.

    Faktum är att psykopater är djävligt lätta att förstå, men inte helt lätt att känna igen.
    Därför är det så beklämmande att rättsväsendet inte ens har kunskap att förstå dem, än mindre att de känner igen dem.

    GOGILOL skriver ju dessutom att han nekades proffsvittne om störningen. Åklagaren sa nej och domaren sa också nej. Det är en rättsskandal eftersom man ju har rätt att skaffa sig de vittnen man behöver för att försvara sig. Och därför har jag reagerat på detta. Jag reagerar på rättsskandaler och andra orättvisor, som du ju vet.

    Jag rekommenderar alla att läsa bloggen! http://gogilol.blogs.se/

    Kram!
    /Skvitt

 2. Beklagar. Ryser… Ruggig läsning… Barnet (17- åringen) har förmodligen drabbats av samma otäcka sjukdom eller tillstånd.. trauma (posttraumatisk?) som barn från krigsdrabbade länder ofta har fått. Undrar om man nånsin kan bli människa igen efter nåt sådant. Fy fan!

   • Om det tvista de lärde… Sjuklig svartsjuka är nog det värsta som finns. Stackars unge säger jag bara, och J som du skriver att hon hette. Stackars, stackars människa…

   • Visst. Man kan bara spekulera i , men sorgen efter J:s fruktansvärda öde har svårt att ‘bara’ försvinna. Särskilt en sån här dag.

 3. Ping: En psykopat, rättsröta och en blogg | skvitts

  • Han har nog rätt i sak. Men inte rätt metoder att ta itu med det där, kan jag tycka. Ingen jurist vill tala med en som verkar vara rättshaverist. Så om Gogigol gjort det till sin livsuppgift att sätta dit kvinnan N och halva juristkåren, då lär han få det svårt. Tappar man fattningen blir det ännu svårare. Synd att han inte kunde liera sej med någon jurist och agerat på ett annat sätt.

   Kram
   Kao

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s