Vrede // Kao

(Bild: Google)

Dödssynden vrede (Latin:Ira) kan definieras som: ”En attityd av ilska och avsky som återspeglas i stark och intensiv fientlighet, hämndlystnad och inre raseri.” Vreden täcker ett spektrum av negativa känslor, från tillfällig irritation och frustration till våldsamt utbrott. Men vrede är också en högst mänsklig reaktion. Det är den otyglade vreden som byggts upp och plötsligt brister ut i våldshandlingar som är stötande. Både för den som utövar vreden till den eller de som drabbas av den.

En som länge gick med en stark vrede inom sej, en vi alla känner till, är Anders Behring Breivik och hans vrede fick onekligen mycket våldsamma konsekvenser. Den som inte känner en stark moralisk vrede över hans terrordåd är etiskt handikappad. Vår rättmätiga moraliska vrede säger att straffet i det här fallet måste bli lagens strängaste. Vreden över ondskan behöver tyglas, men den får inte undertryckas. Då kokar den över till slut.

Mördaren Breiviks vrede var dock av diametralt motsatt art. Den leende massmördarens hat vände sig mot mänskligheten, mot övertygelsen om alla människors likhet i värde, rättigheter och skyldigheter oavsett etnicitet. Inför den vrede som kalkylerat mördade mängder av oskyldiga står vi alla som medsörjande, oavsett grundsyn.

Vreden kan dock även ha en positiv sida. Om den är av ondo eller godo beror på vad som triggar i gång vreden och vad vi tillåter den att resultera i. Det finns en vrede som vi skulle kunna kalla för helig vrede; ett starkt patos för godhet och rättfärdighet. En vrede som kämpar mot ondska, mörker, kränkningar och orättvisor. Vreden blir då ett verktyg i livets tjänst. Jesus  greps själv vid flera tillfällen av vrede. Men det var inte en vrede grundad i frustration över egna tillkortakommanden. Istället kände han en vrede över världens ondska och orättfärdighet, och över att människors liv hamnat vid sidan om det goda.

På det  vardagliga planet är den otyglade vreden en allvarlig fiende. Det är alltför bekant för alla som levt tillsammans med någon som har kort stubin och har lätt till vrede och raseriutbrott. Övriga i hemmet ser hur öppenheten, tryggheten och friden rinner ur hemmet när de tvingas tassa på tå och förneka sina egna behov eller önskningar för att undvika ännu ett utbrott.

I Ordspråksboken, Gamla Testamentet, står det: : ”Dåren ger luft åt sin vrede, den vise behärskar sig.”

Motsatsen till vrede är tålamod.

Källa:”Världen Idag”

Uppförandestörning – barnpsykopati? // Kao

 Så här skriver psykologer och psykoterapeuter om UPPFÖRANDESTÖRNING hos barn, en störning som kommer leda till psykopati i framtiden, om inga insatser görs då barnet fortfarande är just barn:
http://www.communicera.se.

Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, lögn, skolkning, vandalism och stöld.
Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning.
De diagnostiska kriterier för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR så som följer.

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.

Aggressivt beteende mot människor och djur
1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra
2. Påbörjar ofta slagsmål
3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)
4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa
5. Har visat fysisk grymhet mot något djur
6. Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld eller vapenhot)
7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge

Skadegörelse
8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada
9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand)

Bedrägligt beteende eller stöld
10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil
11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra
12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri, förfalskning)

Allvarliga norm- och regelbrott
13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud
14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid)
15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder)

B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda.

—————————

Detta – och nedanstående –  kan ge en hint om ifall ett barn är på väg åt totalt fel håll. Det är endast barn som genom terapi kan botas från de här störningarna så att det tar stopp. En vuxen psykopat går inte att bota.

Tonåringar kan ofta uppvisa psykopatiliknande men övergående utspel, som hör till åldern. Därför är det viktigt att man inte diagnosticerar någon före 18 års ålder.

Tecken på ‘psykopati’ hos barn

* Tidiga indikatorer för psykopati
* En ovanligt lång period av sängvätning i barndomen
* Grymhet mot djur tidigt i barndomen
*·Pyromani och annan vandalism, som är allvarligare än vanliga pojkstreck
* Lögner ”för skojs skull” för att driva med andra
* Skolskolk då barnet anser att hans egna nöjen är viktigare än skolan
* Stölder eftersom användning av andras ägodelar anses vara en självklar rätt
* Aggressivitet mot omgivningen som ”ska lyda”
* Förakt mot auktoriteter som psykopaten inte anser sig behöva lyda

Det är ovanligt att psykotiska tillstånd, såsom schizofreni, kombineras med psykopati. Den brist på insikt som existerar vid de olika psykotiska tillstånden finns inte hos diagnostiserade psykopater.

Dock kan en psykopats ‘offer’ i sina krisreaktioner uppvisa tecken på psykotiskt tillstånd, vilket vilseleder omgivningen och medverkar till offrets isolering. De vanföreställningar som förknippas med psykos är i dessa fall ett tecken på en destruktiv psykopats inverkan på andras självkänsla och autonomi.

Notera att ovanstående drag skall vara genomgående för att visa en tydlig riktning.

Ondskans Makt Och Personerna Bakom // Kao

Bildresultat för ondska

Onda människor skapar ett sjukt samhälle i miniatyr i den miljö de behärskar.

Vad är det som gör onda människor så vedervärdiga?

Alf Susaeg förklarar:

Var gömmer de sig, innan de slår till? Och vari ligger deras makt? Döljer sig ondskan bakom människans mest omhuldade och omistliga begrepp? Ligger ondskans verkliga makt i dess medvetna och hänsynslösa utnyttjande av samma begrepp? Begreppen tillit och förtroende.

Ondska kan definieras som:
Utövandet av makt för att hindra andra människors utveckling i syfte att försvara och bevara den sjuka identiteten hos det egna jaget.

Ondska handlar alltid om lögn. Den som konfronteras med ondska reagerar därför – helt naturligt – med förvirring.

”Det är som att plötsligt förlora tankeförmågan” säger många som försökt beskriva mötet med genuint onda människor.

Onda människor är moraliska analfabeter och maskeringsexperter. Leendet och det insmickrande uppträdandet döljer det rätta jaget. Onda människor vägrar se sin egen personlighet. Plattar till andra för att upphöja sig själva. Hittar på egna ’sanningar’ som inte har med verkligheten att göra. Angriper andra för att slippa ställas inför egna fel och brister.

Avundsjuka och maktlystnad är den onda människors främsta kännetecken. De är egenkära, fulla av förtal, hänsynslösa, giriga, skrytsamma och grymma. Anser sig förtjäna det bästa av livet. De högsta lönerna, den bästa maten, de dyraste prylarna. Kan spelreglerna, har allt under kontroll. Saknar ödmjukhet och vägrar se sin egen destruktivitet. Saknar sjukdomsinsikt, kort och gott. Skyller ifrån sig, pekar ut syndabockar och angriper alla som klandrar dem. Offrar andra för att bevara bilden av sig själva som förträffliga och ofelbara. Projicerar sin ondska på omgivningen. Påtvingar andra sin vilja med öppet eller fördolt tvång. Fördärvar livet och livets uttryck hos kreativa medmänniskor. Skryter, ljuger och bedrar. Hela tiden ute efter andras svagheter, fel och brister. Allt för att för egen vinning kunna ”slå till vid rätt tillfälle”.

De onda betraktar inte andra som människor. Endast som föremål för manipulation och kontroll. Och deras avsaknad av empati och känslor gör att de tänker och agerar snabbare än vanliga människor.

Sunda, friska och normala människor är öppna, direkta och tydliga. Talar inte i gåtor. Ifrågasätter egna motiv, rannsakar sig själva och är solidariska med mänskliga värden.

Vad kan man då göra när den onda människan lyckas så väl med att framstå som normal, pålitlig och förtroendeingivande?

Det första är att inte låta sig luras av den välpolerade fasaden. Det andra är att studera de onda på nära håll, ”gå i clinch” och inför för deras omgivning avslöja deras rätta jag och karaktär

Språkmissbruk Och Ord Som Fått Ny Innebörd // Kao

RADIKAL är ett sånt ord. Såsom jag är uppväxt med ordet, och i sin rätta betydelse betyder det följande, enligt SAOL(Svenska akademins ordlista): ”….som går till roten, grundlig, genomgripande; reformivrig; vänstersinnad…”

Men sen flera år tillbaks har språkpropagandan nu givit ordet radikal en annan betydelse, farlig och hotfull. Terrorister typ IS kallas radikala. Människor som tubbas att ansluta sej till dem av deras propaganda kallas ”radikaliserade”. Trots att de vill ha stenåldern tillbaks. Det är definitivt inte  att vara radikal, men vi hör och läser detta ord dagligen i media och snart har det tappat sin egentliga innebörd.

Ett annat ord/uttryck är NYA ARBETARPARTIET (Moderaterna) som antyder att de är till för alla människor med sin politik, men det är bedrägligt. Det är endast de som har ett arbete som räknas, mest de högavlönade. De som är arbetslösa eller sjukskrivna räknas inte alls.

FÖRBRÖDNING i stället för klasskamp är det senaste, myntat av Björn Söder i SD. Aldrig någonsin kommer eliten och arbetarklassen känna ”förbrödning” med varandra i själ och hjärta. Det är en omöjlighet.

Kom gärna med egna ord du märker har tappat sin betydelse.

Handelsavtalet TTIP Är Ett Stort Hot Mot Demokratin // Kao

EU och USA krattar arenan för att företag ska kunna sätta sig över den svenska lagen. TTIP hotar vår välfärd, demokrati och miljö.

Om lagen går igenom så kommer företag kunna stämma stater om de anser att deras affärer hotas. Om TTIP antas så kommer det betyda att företagen helt och hållet slukar  de sista resterna av demokratin. Men detta talar man tyst om.

Detta skrev jag tidigare i ämnet:

https://kaobyterblogg.wordpress.com/2015/03/29/det-slutgiltiga-yxhugget-mot-demokratin-kao/

Isländsk Klokhet // Kao

Islänningarna har tvingats stå ut med bankernas excesser i flera omgångar under historiens gång och tvingats dra åt svångremmarna ordentligt. Men nu har de tröttnat. Det är ju bankerna, inte folket som har levt över sina tillgångar, men som vanligt är det folket som får betala. Detsamma  ser vi inte minst i Grekland nu, där folket anklagas för att vara lata!  I Grekland stack skurkarna till skatteparadis med grekernas pengar innan raset.

Detsamma kan hända här i Sverige. Det är inte alls omöjligt. Vi är på väg till Greklands nivå nu.

En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet. Läs här en artikel ur Veckans Affärer från April om den isländska planen att återta makten från affärsbankerna:

http://www.va.se/nyheter/2015/04/02/radikal-islandsk-plan-frantar-bankerna-makten-over-pengarna/

Mord På Beställning // Kao

Se videon om drönare i början av Eaqhans utmärkta inlägg. Det är långt men lämnar ingen människa utan tvivel på USA:s mördande av oskyldiga människor:

https://eaqhan.wordpress.com/2015/07/16/usas-dronar-terror/#comments
I USA, befolkat enligt deras regering men främst av försvarsmaktens och vapenlobbyns önskan och krav, av kunskapsmässigt underutvecklade människor, händer givetvis sånt som visas i drönarfilmen i länken ovan. Folk där tror ju att deras TV-spel är verklighet! Eller att verkligheten är ett TV-spel. Eller så känner de inte till verkligheten. Eller troligen båda delarna. Kunskapen om omvärlden och det mest elementära är inget de får lära sej.

Försvarsmakten går in på stora dataspelsmässor, plockar åt sej ‘de bästa’ spelarna, ofta i 17-20-årsåldern. Sätter på dem en uniform och inbillar dem att de nu jobbar ‘för USA:s säkerhet – och låter dem styra drönare över bland annat Pakistans befolkning.

Dessa individer begriper inte känslomässigt att det faktiskt är riktiga människor de mördar. Och OM de någonsin begriper det och drabbas av skuldkänslor och vill träffa en psykolog – då får de veta att deras licens kan dras in om de lättar sitt hjärta för en sådan.

Nu använder man alltså sitt eget lands unga datanördar för att utföra de skitigaste jobben av alla.

I videon finns det dock ett par f.d drönar-förare som fattat hela grejen, drabbats av skuld och tvivel och nu i stället kämpar emot det vidriga drönarkriget mot civilbefolkningen. I det här fallet i Pakistan. En av dessa datanördar fick t.o.m säga några ord i FN:s generalförsamling – och FN är ju en tandlös tiger som borde ha stoppat detta mördande för länge sedan.Infört sanktioner mot och skällt ut USA, men USA har ju vetorätt i FN och bryr sej inte det minsta om kritiken. Kanske de tror att de, liksom i videospelsvärlden, är Universums härskare?