Avund // Kao

Bildresultat för avundsjuka bilder

AVUNDSJUKA är en av de sju dödssynderna. Den skapar ofta skitsnack om den som avundaren avundas och detta kan ge upphov till många problem för båda parter. Det är inget fel i att vilja ha någon fördel som andra har. Det är känslan av  oförrätt hos avundaren som avgör och den känslan kan vara mycket stark..

Ur Politiskt perspekitiv:  Det betyder inte nödvändigtvis att man är avundsjuk på den som äger mer än den behöver, om man tycker att rådande fördelning av Jordens tillgångar borde fördelas mer rättvist till ALLA människor. Men den som har dessa åsikter kallas ofta felaktigt av de bättre bemedlade för avundsjuka, men det handlar i själva verket om rättskänsla och är snarare sprunget ur ett rationellt tänkande än känslomässigt.

Ur Psykologiskt perspektiv:  Avund är en känsloreaktion med starkt motiverande kraft att antingen själv söka överglänsa den man är avundsjuk på eller att skada den andre så att den egna känslan av avund eller missunnsamhet kan lindras eller upphöra. Om en olycka eller förlust drabbar den man är avundsjuk på upplevs vanligen en känsla av skadeglädje.

Ur Filosofiskt perspektiv betraktas avund som sådan inte som något vare sig moraliskt eller omoraliskt. Att avundas någon innebär inte någon kränkning av den andres integritet, värdighet eller autonomi. Det är egentligen mer synd om den som är avundsjuk än den som han eller hon är avundsjuk på. Om avunden däremot ger upphov till agg och förtrytelse blir denna känsla av moralisk valör och antingen etisk eller oetisk, beroende på om avunden kan anses bottna känsla för rättvisa eller inte.

”Ur religiöst Perspektiv finns det flera aspekter på avund. Att älska sin nästa som sig själv var ett grundläggande påbud i det forntida Israel, där nästan definierades som personer i den egna befolkningen. Kärleksbudet var ett moraliskt bud som syftade till att minska split mellan invånarna i en tid av hot från yttre fiender. I kristendomen kom nästan att omfatta alla människor. En människokärlek av så omfattande slag syftade till att skapa och bibehålla fred på hela jorden. Avund kom i båda fallen att bli betraktat som syndigt, ett brott mot Gud”, skriver Psykologguiden.

Ur sociologiskt perspektiv handlar det mycket om etik: Här skriver Psykologguiden följande:” samhällslivet regleras i stor utsträckning  av rädslan för känslor av avundsjuka. Människor som betraktar sig som lika och likaberättigade undviker att väcka avundsjuka hos varandra. Detta leder till konstruktiv samverkan av den typ som man har i välfungerande team. Undvikande av känslor av avundsjuka leder till strävan mot konformitet. Skryt och självhävdelse betraktas som oetiska. Detta gäller inom den egna gruppen och den sociala nivå som man känner samhörighet med. I ett hierarkiskt ordnat samhälle med klasser, kaster eller stånd respekterar man skillnader utan avund, så länge den typen av samhälle fungerar med flertalets stöd.

”Ur psykiatriskt  perspektiv  och i klinisk psykologi har man behandlat svår avundsjuka och svartsjuka huvudsakligen i anslutning till narcissistisk och histrionisk personlighetsstörning. Narcissism leder till att inte acceptera att någon annan har det bättre eller är föremål för mer uppmärksamhet än man själv”, skriver Psykologguiden.

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=avund

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avundsjuka

MISSUNNSAMHET är snäppet värre än vanlig avundsjuka, då den avundsjuka inte bara suktar efter det som den andre har, utan vill att den andre inte ens ska ha det som avundaren önskar sej.

Psykologguiden skriver: ”Ordet missunnsamhet används mera om att inte unna andra något som de är eller äger även om de inte har eller är förmer än man själv. Ordet avund gäller i regel att reagera med känslor av missnöje, ovilja och motvilja mot att andra är mer gynnade än man själv i något avseende. Avund skiljer sig från svartsjuka. Med avund upplever man att man vill ha något som andra har eller att de oförtjänt har något som man själv sätter värde på, medan man med svartsjuka upplever att den relation som man har till en annan person kan störas av att en tredje person kommer in i sammanhanget (”tränger sig emellan”).”

Annonser

2 svar till “Avund // Kao

  1. ”Det betyder inte nödvändigtvis att man är avundsjuk på den som äger mer än den behöver, om man tycker att rådande fördelning av Jordens tillgångar borde fördelas mer rättvist till ALLA människor. Men den som har dessa åsikter kallas ofta felaktigt av de bättre bemedlade för avundsjuka, men det handlar i själva verket om rättskänsla och är snarare sprunget ur ett rationellt tänkande än känslomässigt.”

    Sant. Jag är inte ett smack avundsjuk på de rika, men att alla inte har samma möjligheter, politiska inflytande och samma standard, samt samma rätt till utbildning, det stör mig.

    Kram!
    /Skvitt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s