Uppförandestörning – barnpsykopati? // Kao

 Så här skriver psykologer och psykoterapeuter om UPPFÖRANDESTÖRNING hos barn, en störning som kommer leda till psykopati i framtiden, om inga insatser görs då barnet fortfarande är just barn:
http://www.communicera.se.

Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, lögn, skolkning, vandalism och stöld.
Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning.
De diagnostiska kriterier för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR så som följer.

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.

Aggressivt beteende mot människor och djur
1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra
2. Påbörjar ofta slagsmål
3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)
4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa
5. Har visat fysisk grymhet mot något djur
6. Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld eller vapenhot)
7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge

Skadegörelse
8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada
9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand)

Bedrägligt beteende eller stöld
10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil
11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra
12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri, förfalskning)

Allvarliga norm- och regelbrott
13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud
14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid)
15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder)

B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda.

—————————

Detta – och nedanstående –  kan ge en hint om ifall ett barn är på väg åt totalt fel håll. Det är endast barn som genom terapi kan botas från de här störningarna så att det tar stopp. En vuxen psykopat går inte att bota.

Tonåringar kan ofta uppvisa psykopatiliknande men övergående utspel, som hör till åldern. Därför är det viktigt att man inte diagnosticerar någon före 18 års ålder.

Tecken på ‘psykopati’ hos barn

* Tidiga indikatorer för psykopati
* En ovanligt lång period av sängvätning i barndomen
* Grymhet mot djur tidigt i barndomen
*·Pyromani och annan vandalism, som är allvarligare än vanliga pojkstreck
* Lögner ”för skojs skull” för att driva med andra
* Skolskolk då barnet anser att hans egna nöjen är viktigare än skolan
* Stölder eftersom användning av andras ägodelar anses vara en självklar rätt
* Aggressivitet mot omgivningen som ”ska lyda”
* Förakt mot auktoriteter som psykopaten inte anser sig behöva lyda

Det är ovanligt att psykotiska tillstånd, såsom schizofreni, kombineras med psykopati. Den brist på insikt som existerar vid de olika psykotiska tillstånden finns inte hos diagnostiserade psykopater.

Dock kan en psykopats ‘offer’ i sina krisreaktioner uppvisa tecken på psykotiskt tillstånd, vilket vilseleder omgivningen och medverkar till offrets isolering. De vanföreställningar som förknippas med psykos är i dessa fall ett tecken på en destruktiv psykopats inverkan på andras självkänsla och autonomi.

Notera att ovanstående drag skall vara genomgående för att visa en tydlig riktning.

28 svar till “Uppförandestörning – barnpsykopati? // Kao

 1. Arv eller miljö är ju den ständiga frågan när det gäller psykopati och jag säger: varken det ena eller det andra, men det är medfött.

  Om det är medfött, men inte ärftligt, så är ju frågan vad det kan bero på. Kanske en störning i livmodermiljön. Bara en gissning, för man vet inte.

  En intressant sak är ju att vad som kan tolkas som psykopati finns omskrivet i mycket gamla skrifter. Någonstans i gamla testamentet (fråga mig inte var) står vad man ska göra med en person med vissa beteenden som tyder på att det är psykopati som avses. Antingen skulle han förskjutas ur gemenskapen, eller om så krävdes, skulle man helt sonika ta död på personen.

  I vitt skilda kulturer nämns också personer med vad som måste tolkas som psykopati och vad man ska göra med sådana personer. Till exempel är det enligt inuiterna lämpligast att putta en sådan person av från ett isflak, vilket innebär en säker död med tanke på vattentemperatur i kombination med att inuiter inte är kända för att kunna simma.

  Mot bakgrund av detta kan man dra ganska säkra slutsatser att psykopati förekommit mycket länge i människans historia och förekommit, då som nu i alla kulturer. Människoskapade miljögifter kan således uteslutas.

  Allt mer avancerade metoder för att kartlägga hjärnans utseende och funktion har visat på avvikelser i själva hjärnan avseende både struktur och funktion och detta stärker teorin om att det är medfött, samtidigt som det inte finns några bevis på ärftlighet.

  Slutsatsen blir att psykopatibeteende måste debutera tidigt och det är ju precis det som du beskriver i inlägget. Och som du vet ställer man inte diagnosen på barn eftersom förklaringen kan vara något annat hos det omogna barnet än psykopati. Kanske kan en säkrare diagnos ställas tidigare i framtiden. Om det kan bidra till metoder att lindra störningen får väl i så fall framtiden utvisa. Terapi för vuxna psykopater har än inte lyckats, som du vet och får oftast bara omvänd effekt.

  ”Det kortaste kapitlet i en bok om psykopati bör vara det som handlar om behandlingsmetoder” har många experter skrivit, just för att ingenting fungerar.

  En intressant sak är att en liten grupp nyfödda inte visar några tecken på att vilja möta moderns blick och inte heller reagera på hennes omsorger och kärlek. Dessa barn, när man upptäcker dem, misstänks först vara blinda, och när det har avfärdats blir ju misstanken om en utvecklingsstörning, vilket ibland stämmer. Men när även detta kan uteslutas måste det ju handla om något annat.
  Det är få barn det gäller och man har ännu inte hunnit följa några upp i vuxen ålder, men det kan ju tänkas, till och tyckas vara troligt, att dessa barn kommer att få diagnosen psykopati. Skulle det visa sig stämma har man ju i alla fall när det gäller just dessa barn mycket längre tid på sig för korrigering, om det nu ens då är möjligt.
  Jag måste dock påpeka att jag aldrig har läst om något fall av psykopati där det har framkommit så tidiga symptom som nyss beskrivna, men givetvis kan det ha förekommit utan att det har kommit fram i någon utredning.

  Kram!
  /Skvitt

  • Tack för ett utförligt svar.
   Ja, på hjärnscanning, MR och Datortomografi kan man se stora skillnader på psykopater och icke-psykopater.

   Kao

   • Första avvikelsen jag tror man fann var med EEG. Man skickade EEG från psykopater tillsammans med en artikel till en vetenskaplig tidning för publicering på 60-talet (? lite osäker, men det var nog då). Man fick tillbaka hela materialet eftersom de inte ville publicera det. Man skrev ”This is not a human beeings EEG! Please send us the correct samples.” (Fritt ur minnet)

    /Skvitt

   • Det där måste ha varit jättegammalt. Har sett ett par filmer från nutid om hjärnans utseende på normal människa och psykopat. Ska försöka hitta länkarna till videorna. Nu är jag inte 100 på om det var på datortomografi, magnetröntgen, EEG eller annan scanning man kunde se skillnaderna. Men den var AVSEVÄRD. Det stärker även min teori att psykopati är medfött.

    Kram
    Kao

   • Jo jag skrev ju att det var länge sedan. Det måste ha varit det första EEG som togs på psykopater och skickades till en vetenskapligt tidning.

    /Skvitt

   • Nej, den har jag inte sett. Men vet du vad som slog mig. Inget nytt i och för sig, bara att jag inte kommit på att formulera det i ord på samma sätt tidigare.

    Jo, psykopaten är den mest individualistiska person som finns och passar därför den borgerliga livsstilen hundraprocentigt. 😉

    Och för att göra det lite kortare så det förhoppningsvis blir ett bevingat ord så säger jag: psykopaten är borgerlighetens filosof.

    Kram!
    /Skvitt

   • SKADOR PÅ PANNLOBEN VID FÖRLOSSNING ELLER PGA MISSHANDEL KAN OCKSÅ GE DE HÄR BESVÄREN. PROBLEM MED TILLFÖRSEL / STRYPNING AV SEROTININHALTEN I FOSTERLIVET AV DIVERSE ORSAKER, GÖR ATT DEN SKENAR IVÄG EFTER FÖRLOSSNINGEN OCH ORSAKAR PSYKOPATI eller annan personlighetsstörning. INDIVIDENS INTRYCK AV SEJ SJÄLV OCH OMVÄRLDEN BLIR FÖRVRÄNGDA, HJÄRNAN KAN INTE SILA INTRYCKEN INIFRÅN OCH UTIFRÅN OCH DETTA HINDRAR BL.A IMPULSKONTROLL OCH EMPATI

   • Här är en av de videor jag har tittat på. Robert Hare är en av världens främsta forskare på psykopati. Ska leta upp en video som visar och förklarar mer än detta.

   • Där har du min lillebror i ett nötskal som han är idag.
    Han var visserligen extremt mammabunden som liten, och hade temperament som få, men han var mjuk och älsklig också. Han visade ömhet och kunde vara riktigt kramig och go.
    Han fick flera huvudskador när han växte upp med ett par hjärnskakningar som följd. Men om det har påverkat eller inte kan jag inte säga. Dock blev han värre under tonåren och är riktigt illa ute idag. Nu beror mycket på alkohol och om jag har förstått rätt även ett visst drogande, om än inte i stor skala ännu.

    Men jag kan inte hjälpa att jag tror att hans huvudskador har bidragit till hans varande idag, i kombination med fysisk och psykisk misshandel av sin far under uppväxten.

   • Så tråkigt för din bror 😦 . Har ni samma pappa och hur gick det då för dej?

    Christer Pettersson blev svårt misshandlad som barn och det kan mycket väl vara det som ledde till hans förråande livsstil och kontakten med andra människor.

    Kao

   • Nej, vi har inte samma far. Men jag fick också stryk under några år. Tills jag var ca 13 år. Jag grät inte längre när jag fick stryket, och den sista gången sa jag bara kallt att jag hatar honom. Då blev han rädd för mig och efter det har han alltid varit det…

   • Usch! Skönt att det tog slut. Det brukar det göra när barnet är runt 15 år gammalt.

    Men för att sluta hata, vilket ju tär på ens egna resurser, borde du kanske försöka konfrontera honom på ett intellektuellt plan? Jag menar: mest för din egen skull.

    Kao

   • Det har jag gjort också. Jag känner fortfarande ett hat mot de konsekvenser jag ser att hans agerande har gett. Men jag har mött honom, pratat med honom, agerat normalt runt honom. För min yngstasysters skull. För jag ser inget behov av att låta honom få nåt annat av mig. Och definitivt inte nåt hat. Han är inte värd det. Och jag är värd bättre.
    Jag har inget behov av att konfrontera honom heller. Han försvann ur mitt liv när jag var 15 och sen har jag inte gett honom tillträde till det även om jag har träffat honom pga orsaker.
    De människor jag känner djup avsky för skär jag helt enkelt bort ur mitt liv och lämnar bakom mig. De får ingenting av mig längre.

   • Det är en bra strategi. Så gör jag också. Men man får inte sitta kvar själv med ”svartepetter” i form av hat och spänningar. Då har ju svinet vunnit.

    Svårt att förklara i skrift, lättare IRL.

    Kao

 2. I nån artikel läste jag nyligen att en psykopat ofta ”slår med ena handen och tröstar med den andra”.
  Ett utryck jag själv använt för att beskriva obehagliga människor. I synnerhet en chef jag hade för många år sen. Han var utstuderat precis så. Och omöjlig att komma tillrätta med. Alla var rädda för honom.

  Hans barndom var hos en gammal trist faster till nån av hans föräldrar. Medan föräldrarna själva förkunnade Gud på andra ställen på jorden.

  • Där ser man. Bäst är ju att först se om sitt eget hus, men det glömde tydligen dessa föräldrar.

   Uttrycket är väldigt bra, men ‘min’ psykopat tröstade aldrig. Han sa bara att jag såg för jävlig ut dagen efter misshandeln. Det var väl den enda gång han talade sanning…..

 3. Ping: Borgerlighetens filosof | Se Eaqhan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s